Brána Böhmertor (4)

BöhmertorBöhmertor je mohutná věž s bránou na severní straně města směrem do Čech a dříve se jmenovala Spitalstor, protože zde před bránou hned vedle kostela Liebfrauenkirche stála až do 15. století městská nemocnice. Další název „Frauentor“ se zakládá na skutečnosti, že se před bránou nachází kostel Liebfrauenkirche. Ulice, která vede od brány na sever, se nazývá Schmiedgasse, protože tu až do roku 1974 stály dvě kovárny, které se kvůli špatnému stavu nedochovaly. Brána Böhmertor se úplně liší od brány Linzertor. Zní to až neuvěřitelně, když slyšíme, že obě brány v roce 1485 přestavěl stejný stavitel, Mathes Klayndl. Brána Böhmertor je stejně stará jako město a její základové zdivo pochází – jak dosvědčují kamenné kvádry – ještě z doby Štaufů (okolo 1250). Potom byly postaveny tři mohutné hradební zdi z kamenných kvádrů do výše 12 metrů, jeden kvádr na druhý. U každého můžeme ješte vidět otvory pro kleště, kterými se s kameny hýbalo. Do těchto třech hradebních zdí  byla pak vsazena třípatrová konstrukce ze silných dřevěných trámů a střecha. Blick vom BöhmertorPři velkém požáru v roce 1880, který vypukl v zámecké kasárně a značně poškodil severní část města, zhořela také všechna tři patra dřevěné konstrukce brány Böhmertor, její střecha i nízká klínová stříška. Proto dnes stojí jen tři obvodové zdi, které se svými rozměry (10,8 x 11,9 m) široko daleko nenajdou podobné. Majestátně se tyčí  a připomínají římské zříceniny. Když stojíme u brány a díváme se nahoru ulicí Böhmergasse, otevře se nám krásný pohled na kostelní věž – perspektiva ze 13. století! Trvalý důkaz toho, jak plánovaně bylo již tenkrát město založeno. Věž má gotickou obloukovitou, špičatou bránu, nad kterou se nachází dvouhlavý orel se znakem rodu Babenberků, která je současně znakem Freistadtu. Okolo brány vidíme rám padacího mostu. Nad bránou jsou dva dlouhé podélné otvory ve zdivu, kterými bylo možné pozorovat padací most. Věž není postavena na stejné úrovni s obvodovými městskými hradbami, je předsazena. Vystupuje do městského příkopu. Na vnitřní straně věže se nacházejí neobyčejně velké štěrbiny, které se rozpínají přes tři patra, kde jsou pak rozšířeny na střílny. Také niky, kde seděli stráže jsou dochovány.

» Weiter zu Fotopoint 5

Weiterführende Infos:

  • Böhmertor Freistadt auf wikipedia.org
  • Literatur/Quelle: (Freistadt – Schmuckkästchen des Mühlviertels, Kunstverlag Hofstetter, 1992; Freistadt – Klenot Mühlviertelu, Umělecké vydavatelství Hofstetter, 1992)
Scan the QR Code

Comments are closed.