Pivovar

Brauerei FreistadtHistoricky zachovalá, mohutná, třípatrová, trojkřídlová budova pivovaru, postavena v letech 1770 – 1780. Byla založena občany města, kteří měli od roku 1363 privileg ve svých vlastních domech vařit pivo.

Historicky zachovalá, mohutná, třípatrová, trojkřídlová budova, postavena 1770 – 1780. Uvnitř je bohatě vybavena klenbami, především křížovými a klenbami s lunetami.

Společný pivovar byl zřízen občany města, kteří měli od roku 1363 privileg ve svých vlastních domech vařit pivo, na základě nespokojenosti s kvalitou piva vařeného ve městě.

Již tenkrát nabytá práva a povinnosti členů freistadtské pivovarské komuny zůstaly dodnes netknuté a mají stále svou platnost. Vklady zájemců se skládaly z věder ( vědro – stará pivní míra, cca 56 litrů), přičemž se celkový majetek (6.390 věder) nepravidelně rozděluje na 149 domů  postavených uvnitř městských hradeb. Každému domu náleží na základě pozemkové knihy nejméně 15 věder, další podíly mouhou být přikoupeny, přičemž nesmí být prekročena hranice 140 věder na jeden dům.

V současné době je zanesena  „Pivovarská komuna ve Freistadtu“ jako právní forma firmy v obchodním rejstříku a platí jako poslední svého druhu v Evropě.

 

Scan the QR Code

Comments are closed.