Höllplatz

Velké požáry města 1507  a 1516

Höllplatz13. září 1507 shořelo skoro celé město uvnitř městských hradeb. Požár propukl „v pekle“, v místech, kde byla fara a rychle se šířil. Peklo (die Hölle), tak je nazývána nejníže položená část města. Obětí požáru se staly kostel, kostelní věž, solnice, brány, věže i radnice, kde shořela městská kniha a další staré písemnosti. Shořelo také mnoho domů. 28 lidí přišlo při požáru o život. Hrad (dnešní zámek) a předměstí před hradbami zůstaly nepoškozené.

Kostel byl nouzově opraven a už v říjnu 1508 opět vysvěcen. Všechny další stavební práce na kostele probíhaly ještě v následujících letech a byly financovány občany města.

Haus am Höllplatz Ještě nebyly ukončeny stavební práce po prvním požáru, když vypukl v září 1516 další požár, při kterém shořelo 10 domů a kostel i kostelní věž byly také těžce poškozeny. Shořely všechny dřevěné součásti obranných hradeb a většina děl. Předměstí zůstalo opět nedotčené.

Po požáru osvobodil římský král Maximilián (později císař) Freistadt v následujících šesti letech od daní a záloh. Vyslal sem na pomoc při stavebních pracech vozy, koně a čeledíny. Mimoto museli z okolních měst poslat čeledíny, kteří zde po dobu čtyř týdnů hlídali městské brány.

V roce 1514 se město zavázalo vystavět domy v “insprukském” stylu. Nízké střechy a vysoké požární zdi mezi střechami měly snížit nebezpečí požáru. Dále měly být střechy pokryty střešními taškami a ne šindelemi. Splnění těchto podmínek přineslo městu osvobození od daní na další tři roky.

Do roku 1520 bylo postaveno 40 nových domů a u 100 dalších domů byly postaveny požární zdi a střechy a jejich krytiny byly přizpůsobeny předpisům. v tomto roce vydal císař Karel V. nařízení, o provedení kontroly u všech staveb ve městě. Poslanci císaře potvrdili, že stavby i stavební úpravy byly správně provedeny s uplatněním všech nařízení a prostředků.

Tyto požáry však ukončily rozkvět Freistadtu.

(Freistädter Geschichtsblätter (Dějiny Freistadtu), sešit 2, Městský úřad Freistadt, 2. vydání 1972)

Scan the QR Code