Kostel Liebfrauenkirche (5)

LiebfrauenklircheOkolo roku 1345 byl postaven v blízkosti nemocnice kostel Liebfrauenkirche, okolo kterého se až do 19. století nacházel hřbitov, ještě dnes jsou vidět jeho obvodové zdi. Za pozornost stojí náhrobní desky zámožných občanů našeho města. V kostele stojí také sloup mrtvých nebo sloup světla z r. 1448, který byl dříve na hřbitově. Budova vedle kostela je dřívější klášterní škola pro dívky.

Scan the QR Code